. . A m a   o   Z e u s ' u   d a   g ö r ü y o r d u   ç o k   p ı n a r l ı   İ d a ' n ı n   e n   y ü k s e k   d o r u ğ u n d a ,   g ö r ü n c e   d e   k o r k u   k a p l ı y o r d u   y ü r e ğ i n i . . .
. . . H e r a   d o s d o ğ r u   y ü r ü d ü   G a r g a r o s   d o r u ğ u n a ,   İ d a ' n ı n   e n   y ü k  s e k   t e p e s i y d i   b u . .
İ   l   y  a  d  a  ,  H  O  M  E  R  O  S
© Çetmihan 2017 | Tüm Hakları Saklıdır
Web Dükkanı